Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Niepomyślny poniedziałek dla kilku ob. Ukrainy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Niepomyślny poniedziałek dla kilku ob. Ukrainy

Autor :
Michał Tokarczyk

W dniu 10 lipca funkcjonariusze Placówek podległych Karpackiemu Oddziałowi SG przeprowadzili liczne kontrole legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP, kontrole w zakresie legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców oraz legalności powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom.

Funkcjonariusze PSG w Krakowie-Balicach przeprowadzili 2 kontrole legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP, w wyniku których zatrzymali oraz ujawnili 2 obywateli Ukrainy.

Pierwszy z Ukraińców zatrzymany został podczas patrolu z zadaniem przeciwdziałania i zwalczania nielegalnej migracji w autobusie relacji Lwów – Praga, ponieważ cel jego pobytu był niezgodny z deklarowanym. Cudzoziemiec po przekroczeniu granicy, posiadając oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy przez cudzoziemców, nie zamierzał pracować w Polsce, ani też nie podjął próby kontaktu z potencjalnym pracodawcą. Jego celem było wykorzystanie posiadanej w paszporcie wizy typu D do przekroczenia granicy i wyjazdu do Europy Zachodniej, najprawdopodobniej w celu zarobkowym, co potwierdzał posiadany przez cudzoziemca bilet autobusowy.

Druga ob. Ukrainy ujawniona podczas KLP w części ogólnodostępnej MPL w Krakowie-Balicach posiadała złożony wniosek do Wojewody Małopolskiego o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, który do tej pory nie został rozpatrzony. Dodatkowo w wyniku sprawdzeń okazało się, że w salonie kosmetycznym, w którym pracowała cudzoziemka przeprowadzono w czerwcu br. kontrolę legalności zatrudnienia, w wyniku której stwierdzono, że cudzoziemka nielegalnie wykonywała pracę, nie posiadając wymaganego zezwolenia na pracę jak i zarejestrowanego oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi. Wyżej wymienieni ob. Ukrainy otrzymali decyzje o zobowiązaniu do powrotu oraz zakazie ponownego wjazdu do RP. Dodatkowo zatrzymanemu mężczyźnie cofnięto wizę krajową.

Natomiast przez funkcjonariuszy PSG w Tarnowie został zatrzymany ob. Ukrainy, w  związku z tym, iż nie podjął pracy oraz nie nawiązał kontaktu z polskim pracodawcą, mimo posiadanego oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Mężczyzna podróżował po Polsce od marca br., w związku z powyższym został zobowiązany do powrotu na terytorium Ukrainy w terminie 15 dni oraz otrzymał 6 miesięczny zakaz wjazdu na terytorium RP. Dodatkowo podczas kontroli w zakresie legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców oraz legalności powierzania wykonywania pracy w jednej z pod gorlickich miejscowości, stwierdzono powierzenie nielegalnego wykonywania pracy ob. Ukrainy.

Jednocześnie funkcjonariusze PSG w Zakopanem podczas doraźnej kontroli legalności pobytu, ujawnili dwóch ob. Ukrainy, którzy przekroczyli granicę ze Słowacji do Polski wbrew obowiązującym przepisom – nie posiadali przy sobie wymaganych dokumentów podróży, które jak twierdzili zostały w miejscu zamieszkania w Polsce. Dokonane przez funkcjonariuszy PSG ustalenia, potwierdziły legalny pobyt cudzoziemców na terytorium RP, a obywatele Ukrainy zostali ukarani mandatami karnymi oraz pouczeni o zasadach przekraczania granic państw należących do strefy Schengen.

 

  • Niepomyślny poniedziałek dla kilku ob. Ukrainy
    Niepomyślny poniedziałek dla kilku ob. Ukrainy

 

 

do góry