Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Polsko – słowackie patrole - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Polsko – słowackie patrole

Autor :
Michał Tokarczyk

Karpacki Oddział Straży Granicznej swoim zasięgiem obejmuje województwo małopolskie oraz ponadto administruje południowym odcinkiem granicy państwowej RP, stanowiącym jednocześnie odcinek wewnętrznej granicy Strefy Schengen, o łącznej długości 319,49 km - granica z Republiką Słowacką.

Funkcjonariusze KaOSG wraz z funkcjonariuszami słowackiej Policji systematycznie patrolują pogranicze polsko-słowackie, w ten sposób zabezpieczają wspólny odcinek granicy państwowej. Patrole polskich i słowackich funkcjonariuszy prowadzone są zarówno po polskiej jak i słowackiej  stronie granicy.

Do zadań realizowanych przez wspólne patrole należy m.in.:

 • ujawnianie i zatrzymywanie osób, które przekroczyły nielegalnie granicę państwową, osób usiłujących nielegalnie przekroczyć granicę państwową praz osób podejrzanych o dokonanie takiego przekroczenia,
 • legitymowanie, kontrola osób i pojazdów, w tym kontrola ruchu drogowego,
 • współpraca przy poszukiwaniu osób i rzeczy,
 • podejmowanie działań o charakterze prewencyjnym oraz ujawnianie sprawców przestępstw i wykroczeń, a także podejmowanie innych czynności z tym związanych,
 • współpraca przy zapewnieniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym i kolejowym,
 • wymiana uwag i doświadczeń z wykonywanej służby.

Od początku bieżącego roku funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej odbyli 62 wspólne patrole z Policją Graniczną Republiki Słowackiej. 

 • Funkcjonariusze KaOSG podczas wspólnych patroli
  Funkcjonariusze KaOSG podczas wspólnych patroli
 • Funkcjonariusze KaOSG podczas wspólnych patroli
  Funkcjonariusze KaOSG podczas wspólnych patroli

 

do góry