Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Jak minął weekend? - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Jak minął weekend?

Michał Tokarczyk
17.07.2017

4 cudzoziemców bez dokumentów, 3 ob. Ukrainy wykonujących nielegalną pracę, 2 ob. RP poszukiwanych przez polski wymiar sprawiedliwości – to tylko niektóre wyniki działania Placówek KaOSG podczas minionego weekendu.

W piątek funkcjonariusze PSG w Zakopanem ujawnili 4 cudzoziemców naruszających przepisy pobytowe. Trzech ob. Ukrainy nie posiadało przy sobie żadnego dokumentu natomiast ob. Salwadoru podróżował na podstawie karty pobytu, która jako samodzielny dokument (bez paszportu) nie uprawnia do przekraczania granicy państwowej. Po ustaleniu, że cudzoziemcy przebywają legalnie na terytorium RP, zostali oni ukarani manatami karnymi gotówkowymi oraz pouczeni o obowiązku posiadania przy sobie dokumentów podróży.

Również w piątek Komendant PSG w Krakowie-Balicach wydał decyzję zobowiązującą do opuszczenia terytorium RP w stosunku do 3 ob. Ukrainy, którzy nielegalnie wykonywali pracę w gospodarstwie rolnym. Cudzoziemcy nie będą mogli wjechać ponownie do Polski przez okres jednego roku.

Ponadto, w podczas weekendu w Międzynarodowym Porcie Lotniczym w Krakowie-Balicach, funkcjonariusze KaOSG zatrzymali 2 ob. RP, którzy byli poszukiwani przez polski wymiar sprawiedliwości. Jeden z Polaków poszukiwany był za nielegalne posiadanie broni, natomiast drugi za posiadanie znacznych ilości środków odurzających.

Dodatkowo nie zezwolono na odlot ob. RP, wobec którego orzeczono sądowny zakaz opuszczania kraju. Natomiast w bagażu innego Polaka ujawniono jedną sztukę amunicji 9 x 19 mm prabellum.

Również w weekend, funkcjonariusze PSG w Krakowie-Balicach dwukrotnie podejmowali działania związane z minersko-pirotechnicznym rozpoznaniem bagaży pozostawionych bez opieki. Po przeprowadzeniu czynności służbowych,  bagaże uznano za bezpieczne - nie stwierdzono żadnych materiałów i urządzeń wybuchowych mogących zagrozić życiu lub zdrowiu. Personalia jednego z właścicieli bagaży udało się ustalić – został on ukarany manatem karnym. Zdarzenia, mimo wyznaczenia stref bezpieczeństwa, nie spowodowały utrudnień w odprawie granicznej oraz nie wpłynęły na opóźnienia samolotów. 

 

  • Pies służbowy Basia
    Pies służbowy Basia
do góry