Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Nielegalny pobyt, praca i wyroby akcyzowe – PSG Tarnów - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nielegalny pobyt, praca i wyroby akcyzowe – PSG Tarnów

Michał Tokarczyk
03.08.2017

Wczorajszy dzień obfitował w zatrzymania dokonane przez funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Tarnowie. Zatrzymali oni 3 ob. Ukrainy wykonujących nielegalną pracę, ob. Ukrainy, która nielegalnie przebywała w RP oraz Polkę przewożącą nielegalne wyroby akcyzowe.

Strażnicy Graniczni z Tarnowa postanowili przeprowadzić kontrolę legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców w jednej z firm budowlanych powiatu bocheńskiego. Na miejscu okazało się, iż 3 obywateli Ukrainy nie posiadało zezwolenia na pracę lub oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy – w związku z czym wykonywali oni nielegalnie pracę na terytorium Polski.

Wobec ob. Ukrainy zostały wydane decyzje zobowiązujące do opuszczenia terytorium RP oraz roczny zakaz ponownego wjazdu, natomiast w stosunku do ich pracodawcy ob. Polski sporządzony zostanie wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego, za nielegalne powierzanie pracy cudzoziemcom. Sankcją za to wykroczenie jest kara grzywny nie niższa niż 3000 zł (art. 120 ust. 1. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

W tym samym czasie inny patrol funkcjonariuszy PSG w Tarnowie, skontrolował autokar turystyczny na autostradzie A4. Podróżowała nim obywatelka Ukrainy, w stosunku do której funkcjonariusze podjęli czynności kontrolno-weryfikacyjne. Okazało się, że kobieta nie stawiła się oraz nie kontaktowała się z pracodawcą wskazanym w oświadczeniu o zamiarze powierzenia pracy. Wiza otrzymana na podstawie dokumentów wystawionych przez niedoszłego pracodawcę służyła jej tylko do swobodnego podróżowania po Polsce. W związku z tym cel i warunki pobytu cudzoziemki na terytorium RP są niezgodne z deklarowanymi, co wypełnia przesłankę z ustawy o cudzoziemcach do wydania decyzji o zobowiązaniu do powrotu. Komendant PSG w Tarnowie wydał wobec Ukrainki decyzję o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium RP wraz z półrocznym zakazem ponownego wjazdu.

Tymczasem na terenie Tarnowa została zatrzymana Polka, w której samochodzie znajdowały się nielegalne wyroby akcyzowe. Papierosy bez polskich znaków akcyzy skarbowej (5000 szt.) oraz krajanka tytoniowa (ponad 4 kg) w przypadku gdyby trafiły na rynek spowodowałyby uszczuplenia w podatku akcyzowym na kwotę prawie 7 400 zł. Kobieta przyznała, że towar stanowił jej własność i zostało wobec niej wszczęte postępowanie przygotowawcze. Zatrzymany towar wraz aktami sprawy zostanie przekazany do Izby Administracji Skarbowej w Krakowie.

 

  • Nielegalne wyroby akcyzowe - zdjęcie poglądowe
    Nielegalne wyroby akcyzowe - zdjęcie poglądowe
do góry