Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
8 cudzoziemców zatrzymanych w PSG Tarnów - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

8 cudzoziemców zatrzymanych w PSG Tarnów

Michał Tokarczyk

W przeciągu dwóch dni funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Tarnowie dokonali zatrzymań 8 obywateli Ukrainy, którzy naruszyli obowiązujące w Polsce przepisy.

W poniedziałek tarnowscy strażnicy graniczni zatrzymali 3 obywateli Ukrainy. Jeden z nich, który wykonywał prace zarobkową na innych warunkach niż w posiadanym oświadczeniu o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi,  został zobowiązany do opuszczenia terytorium RP wraz z rocznym zakazem ponownego wjazdu. Natomiast pozostała dwójka – kobieta, która przebywała poza strefą przygraniczną na podstawie zezwolenia  MRG oraz mężczyzna, który o 42 dni przekroczył czas dozwolonego pobytu wskazany w wizie – została ukarana mandatami karnymi w wysokości 100 zł oraz zobowiązana do opuszczenia Polski przy jednoczesnym półrocznym zakazie ponownego wjazdu.

Dzień później funkcjonariusze PSG Tarnów przeprowadzili kontrolę legalności zatrudnienia w jednym z gospodarstw rolnych w powiecie dąbrowskim. W wyniku kontroli okazało się, że w prowadzonym przez ob. RP gospodarstwie rolnym zatrudnionych jest nielegalnie 5 ob. Ukrainy. Cudzoziemcy pracowali w charakterze robotników polowych, nie mając zawartej w formie pisemnej umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. W związku z powyższym Komendant PSG w Tarnowie zobowiązał cudzoziemców do opuszczenia terytorium RP oraz wydał wobec nich roczny zakaz ponownego wjazdu do Polski.

 

  • Cudzoziemcy zatrzymani przez funkcjonariuszy PSG Tarnów
    Cudzoziemcy zatrzymani przez funkcjonariuszy PSG Tarnów
  • Cudzoziemcy zatrzymani przez funkcjonariuszy PSG Tarnów
    Cudzoziemcy zatrzymani przez funkcjonariuszy PSG Tarnów
  • Cudzoziemcy zatrzymani przez funkcjonariuszy PSG Tarnów
    Cudzoziemcy zatrzymani przez funkcjonariuszy PSG Tarnów

 

 

do góry