Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Kolejny podrobiony dokument tożsamości - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kolejny podrobiony dokument tożsamości

Michał Tokarczyk

5 października 2017 r. w PSG w Krakowie-Balicach zatrzymano ob. Ukrainy, który usiłował wyjechać z Polski do Irlandii na podstawie podrobionego polskiego dowodu osobistego.

      Szczegółowa weryfikacja dokumentu przeprowadzona przez funkcjonariuszy PSG w Krakowie - Balicach wykazała, że dokument został podrobiony w całości na wzór oryginalnego. Obywatel Ukrainy wyjaśnił, że fałszywy dokument zakupił za kwotę 500 Euro na Ukrainie, chcąc wykorzystać go w podróży do Irlandii. 

    Zatrzymany za usiłowanie przekroczenia granicy na wyjazd z RP przy użyciu podrobionego dokumentu mężczyzna, podczas przesłuchania przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze. W porozumieniu z Prokuratorem ustalono karę 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 2 lat, przepadek dowodu rzeczowego oraz obowiązek pisemnego informowania sadu o przebiegu okresu próby.

      W związku z tym, że cudzoziemiec naruszył jednocześnie zapisy ustawy o cudzoziemcach, Komendant PSG  w Krakowie - Balicach wszczął postępowanie w sprawie wydania ob. Ukrainy decyzji o zobowiązaniu do powrotu, a następnie wydał decyzję zobowiązującą cudzoziemca do powrotu oraz zakazie ponownego wjazdu na terytorium RP i Strefy obszaru państw Schengen na okres 1 roku.  Cudzoziemiec został doprowadzony do granicy i przekazany funkcjonariuszom PSG Medyka celem wykonania decyzji o zobowiązaniu do powrotu.

      Ponadto funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Tarnowie zatrzymali 1 ob. Chin oraz 1 ob. Ukrainy.

      Natomiast funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Zakopanem ujawnili 1 ob. Rosji oraz 1 ob. Chin.

 

 

  • Podrobiony polski dowód osobisty
    Podrobiony polski dowód osobisty

 

do góry