Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
RAPORT KOŃCOWY - zakończenie projektu szkoleniowego w ramach programu ERASMUS+ - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

RAPORT KOŃCOWY - zakończenie projektu szkoleniowego w ramach programu ERASMUS+

Michał Tokarczyk

Projekt pn. „Doskonalenie zawodowe instruktorów wyszkolenia strzeleckiego funkcjonariuszy Straży Granicznej – edycja II”, został zapoczątkowany jeszcze w Karpackim Ośrodku Wsparcia Straży Granicznej, a następnie przejęty przez Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu. Wszystkie zajęcia w ramach cyklu szkoleń prowadzili instruktorzy z Centrum Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego Policji w Neusterlitz (BUNDESPOLIZEIAKADEMIE).

W ramach II edycji projektu zostało przeszkolonych 20 instruktorów wyszkolenia strzeleckiego z całej Straży Granicznej. W ramach przeprowadzonej mobilności, funkcjonariusze SG zapoznali się ze sposobami pracy instruktorów niemieckiej Policji w zakresie przeprowadzania  treningów strzeleckich, metodyki oraz technik szkoleniowych instruktorów strzelectwa, technik strzelectwa, sprawnego posługiwania się bronią w różnych sytuacjach oraz sprzętu i wyposażenia indywidualnego.

 

                

Uczestnicy Projektu mieli również możliwość wymiany doświadczeń i poznania technik szkoleniowych Policji niemieckiej, w zakresie posługiwania się bronią palną w sytuacjach dynamicznych (strzelania dynamiczne), metod nauczania treningu strzeleckiego w kontekście wykonywania technik interwencyjnych, technik strzelania sytuacyjnego, współpracy w parach podczas strzelania, sposobów osłaniania partnera podczas wymiany magazynka, nauki poruszania się z bronią i strzelania w grupach, nauki poruszania się z bronią w pomieszczeniach zamkniętych, sposobów wchodzenia do pomieszczeń z bronią, celem zatrzymania osoby, kształtowania umiejętności z zakresu strzelania statycznego, szybkiego, dynamicznego oraz sytuacyjnego, a także metod doskonalenia indywidualnych umiejętności strzeleckich.

Powyższe doświadczenia zostały opisane w „Raporcie końcowym dotyczącym metodyki i techniki nauczania strzelectwa oraz ewentualnej możliwości zaadoptowania najnowszych rozwiązań w ramach prowadzenia zajęć strzeleckich w Straży Granicznej”, z którym można się zapoznać poniżej.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+.

Publikacja powstała w wyniku realizacji Projektu  „Doskonalenie zawodowe instruktorów wyszkolenia strzeleckiego funkcjonariuszy Straży Granicznej – edycja II” Nr 2015-1-PL01-KA102-015784, współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Publikacja odzwierciedla wyłącznie prywatny pogląd autora i Narodowa Agencja oraz Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie w jakikolwiek sposób zawartych w niej informacji.

do góry