Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Nie do końca gołębie serce - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nie do końca gołębie serce

Michał Tokarczyk
11.10.2017

Ładowali pasze dla gołębi do worków, pakowali na palety i pomagali w ich załadunku – szkoda tylko że nielegalnie.

Wczoraj funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Tarnowie ujawnili proceder nielegalnego zatrudniania cudzoziemców. Przedsiębiorca z powiatu miechowskiego powierzał pracę 6 obywatelom Ukrainy, którzy pomagali mu w prowadzeniu firmy z artykułami dla gołębi.

Niestety, tylko jeden z cudzoziemców wykonywał pracę legalnie. Pozostali nie posiadali stosownych zezwoleń, uprawniających do wykonywania pracy na terenie Polski, ani też nie podpisali umów z pracodawcą.

W  związku z powyższym, 5 obywateli Ukrainy zostało zatrzymanych przez Funkcjonariuszy SG z Tarnowa, a Komendant wydał decyzje administracyjne zobowiązujące cudzoziemców do opuszczenia Polski. Ponadto nielegalnie zatrudnieni cudzoziemcy nie będą mogli ponownie wjechać na terytorium naszego kraju przez okres jednego roku.

Wobec nieuczciwego pracodawcy zostanie skierowany wniosek do sądu o ukaranie za naruszenie art. 120 ust. 1 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2014 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

 

 

 

  • Funkcjonariusz SG skanuje linie papilarne cudzoziemca
    Funkcjonariusz SG skanuje linie papilarne cudzoziemca
do góry