Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Ukrainiec przerobił oświadczenie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Ukrainiec przerobił oświadczenie

Michał Tokarczyk

Funkcjonariusze z PSG w Krakowie-Balicach na Dworcu Autobusowym w Krakowie zatrzymali wczoraj obywatela Ukrainy.

W wyniku przeprowadzonej kontroli legalności pobytu stwierdzono, że cudzoziemiec nie podjął pracy, nie planował też, ani nigdy nie skontaktował się z polskim pracodawcą wskazanym w dokumentach, a przedstawione do kontroli oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom nosiło ślady przerobienia.

Mężczyzna został przesłuchany i przyznał się do fałszerstwa dokumentu, a następnie  złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze. W porozumieniu z Prokuratorem uzgodniono karę grzywny w wysokości 60 stawek dziennych po 10 zł każda oraz przepadek dowodu rzeczowego.

W związku z tym, że cel pobytu obywatela Ukrainy na terytorium RP był niezgodny z deklarowanym (praca w gospodarstwie rolnym), a ponadto cudzoziemiec podczas kontroli posługiwał się dokumentem, w którym przerobione zostały okresy powierzenia pracy w Polsce, zaistniały przesłanki do wydania cudzoziemcowi decyzji o zobowiązaniu do z jednoczesnym zakazem wjazdu do RP przez okres 1 roku. Dodatkowo Komendant PSG w Krakowie-Balicach wydał obywatelowi Ukrainy decyzję o cofnięciu wizy krajowej.

 

 

 

do góry