Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Podstępem przez granicę - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Podstępem przez granicę

Michał Tokarczyk
11.01.2018

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Kielcach zatrzymali wczoraj (10.01.) na terenie powiatu sandomierskiego obywatelkę Ukrainy, która przy użyciu podstępu dwukrotnie przekroczyła polsko-ukraińską granicę państwową.

Kobieta podróżowała autobusem relacji Warszawa – Truskawiec (Ukraina). Podczas przeprowadzania kontroli legalności pobytu wśród pasażerów autobusu, funkcjonariusze Straży Granicznej stwierdzili nieprawidłowości pomiędzy faktycznym celem pobytu w Polsce cudzoziemki, a tym który deklarowała przy ubieganiu się o wizę.

Celem pobytu Ukrainki w Polsce miało być podjęcie zatrudnienia u pracodawcy w  Wielkopolsce, jednak kobieta nigdy tam nie dotarła. Strażnicy Graniczni potwierdzili ten fakt podczas rozmowy telefonicznej z niedoszłym pracodawcą, który wystawił cudzoziemce oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy. Kobieta na podstawie tego dokumentu uzyskała wizę w konsulacie RP w Charkowie. Następnie na jej podstawie, dwukrotnie - w krótkich odcinkach czasu - przekraczała polsko-ukraińską granicę, wprowadzając w błąd funkcjonariuszy Straży Granicznej przeprowadzających odprawę graniczną.

W związku z tym, iż cel pobytu obywatelki Ukrainy był inny niż deklarowany, otrzymała ona decyzję administracyjną zobowiązującą do opuszczenia Polski w terminie do 15 dni oraz 6-miesięczny zakaz ponownego wjazdu do RP.

Ponadto, kobiecie przedstawiono również zarzut przekroczenia granicy państwowej przy użyciu podstępu - art. 264 § 2 kodeksu karnego. Cudzoziemka przyznała się do zarzucanych jej czynów i przystała na uzgodnioną z Prokuratorem karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonywania na okres 1 roku.

 

 

  • Podstępem przez granicę
    Podstępem przez granicę
do góry