Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
SPOTKANIE KONSULTACYJNE W WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ - KOW SG - HORYZONT 2020 -

Nawigacja

HORYZONT 2020

SPOTKANIE KONSULTACYJNE W WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ - KOW SG

Michał Tokarczyk
28.06.2016

W dniu 16 czerwca 2016 r. w Instytucie Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, odbyło się spotkanie konsultacyjne mające na celu wymianę informacji odnośnie możliwości współpracy naukowej i technicznej Instytutu Optoelektroniki. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Instytutu Optoelektroniki WAT, przedstawiciele Samodzielnej Sekcji do spraw Pozyskiwania Funduszy Zagranicznych Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu oraz przedstawiciel Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie.

Spotkanie odbyło się w związku z udziałem obydwu partnerów w projekcie „Protect” w ramach programu Horyzont 2020 oraz możliwością przystąpienia do nowych projektów
w ramach programu Horyzont 2020. 

Oficjalne rozpoczęcie spotkania odbyło się przy udziale Dyrektora Instytutu Optoelektroniki  płk. dr inż. Krzysztofa Kopczyńskiego oraz Kierownika Samodzielnej Sekcji do spraw Pozyskiwania Funduszy Zagranicznych Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej kpt. SG Marcina Kądziołki. Część merytoryczną spotkania poprowadzili przedstawiciele Instytutu Optoelektroniki  Wojskowej Akademii Technicznej.

 Tytułem wstępu przedstawiono działalność Instytutu Optoelektroniki, jego podstawowe cele oraz zakres działalności.

W dalszej kolejności uczestnikom spotkania przedstawiony został system biometryczny tj. bramka ABC umożliwiająca automatyczną odprawę graniczną z wykorzystaniem dokumentów biometrycznych. Bramka była testowana w pieszym przejściu granicznym w Medyce. Był to pierwszy tego rodzaju system testowany na granicy zewnętrznej UE. Automatycznej odprawie granicznej podlegali podróżni legitymujący się paszportem z danymi biometrycznymi oraz zezwoleniami MRG. Ponadto system umożliwiał sprawdzanie kontrolowanych osób w bazach SIS, VIS i innych. System został opracowany w ramach projektu na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa, którego liderem był Instytut Optoelektroniki WAT, sfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).    

Kolejnym tematem były multimedialne systemy monitorowania strefy granicznej poprzez celowniki termowizyjne, kamery termowizyjne, optoelektroniczny układ detekcji, aktywny system ochrony pojazdów, laserowe stymulatory strzelań, system ostrzegania przed promieniowaniem laserowym, profilometr wielospektralny – skaner laserowy terenu, przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy grom, systemy do wykrywania śladowych ilości NOx, sygnalizatory skażeń, foto wykrywacze nowotworów oraz kamery podczerwone.

Podczas spotkania omówione również zostały przez firmę Stekop ukryte czujniki monitorowania strefy granicznej, których zadaniem jest zabezpieczenie obiektów o dużej powierzchni, takich jak lotniska, granice państw itp.

Poruszono również kwestię metody szkolenia opartej na wirtualnej rzeczywistości. Metoda ta polega na szkoleniu funkcjonariuszy wirtualnie w specjalnie dobranych sytuacjach wymagających określonego zachowania się podczas dokonywania kontroli m.in. w pociągu.

Spotkanie zakończono propozycją przystąpienia Straży Granicznej do trzech projektów w ramach programu Horyzont 2020 w roli użytkownika końcowego (end-usera)
w ramach których zostaną podjęte działania mające na celu obniżenie kosztów technologii zapewniających bezpieczeństwo granic, działania usprawniające proces kontroli granic morskich poprzez analizę oraz łączenie różnych technik obserwacji, a także projektu dot. zastosowania autonomicznych, bezzałogowych obiektów tj. łodzi, łodzi podwodnych, łazików, jak również dronów do patrolowania i obserwacji granic, a także powstania zaawansowanego systemu zarządzania i kontroli integrującego różne rodzaje technologii obserwacyjnych. 

do góry