Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Informacje ogólne dotyczące przekazania bądź zbycia mienia zbędnego i zużytego będącego w zarządzie Wydziału Łączności i Informatyki Karpackiego Oddziału Straży Granicznej - Informacje o składnikach majątku -

Nawigacja

Informacje o składnikach majątku

Informacje ogólne dotyczące przekazania bądź zbycia mienia zbędnego i zużytego będącego w zarządzie Wydziału Łączności i Informatyki Karpackiego Oddziału Straży Granicznej

Tomasz Wojs
27.06.2018

do góry