Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Bójka zakończona deportacją - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Bójka zakończona deportacją

Michał Tokarczyk
23.03.2021

Obcokrajowcy łamiący polskie prawo powinni pamiętać, że oprócz odpowiedzialności karnej, mogą czekać ich również przykre konsekwencje pobytowe.

26-latek z Ukrainy przebywał w Polsce na podstawie ważnego paszportu oraz karty pobytu. W lutym br. złożył kolejny wniosek do Wojewody Małopolskiego o zezwolenie na pobyt i pracę.

Niestety, młody Ukrainiec, niezależnie od decyzji Wojewody, będzie musiał opuścić Polskę. Cudzoziemiec został skazany prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia, na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Obcokrajowiec brał udział w bójce, w wyniku której jeden z jej uczestników doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Po uprawomocnieniu się wyroku sądowego, personalia 26-latka zostały wpisane do wykazu osób niepożądanych w Polsce. Wczoraj, podczas kontroli legalności pobytu przeprowadzonej przez strażników granicznych z Krakowa, cudzoziemiec został zatrzymany.

Komendant Placówki Straży Granicznej w Krakowie wydał wobec cudzoziemca decyzję administracyjną zobowiązującą do powrotu na Ukrainę. Dodatkowo, mężczyznę obejmie 3-letni zakaz ponownego wjazdu do Polski oraz pozostałych krajów strefy Schengen. Decyzja stanie się ostateczna po zakończeniu procedury pobytowej przed Wojewodą.

 

 

  • Bójka zakończona deportacją Dwa emblematy Straży Granicznej oraz kajdanki położone na pierwszej stronie ustawy o cudzoziemcach
    Bójka zakończona deportacją
do góry