Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Chciał zwiedzić Francję i uczyć się w Polsce - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Chciał zwiedzić Francję i uczyć się w Polsce

Tomasz Jarosz
19.09.2023

Funkcjonariusze z Placówki SG w Krakowie przeprowadzili kontrolę legalności pobytu cudzoziemców w Krakowie, w wyniku której zatrzymano obywatela Ghany.

Ustalono, że cudzoziemiec wjechał do strefy Schengen w sierpniu 2023 r. na podstawie wizy francuskiej jednokrotnego wjazdu, która była ważna przez 15 dni. Następnie, mężczyzna kilka dni później przyjechał pociągiem do Polski przez Niemcy.

Twierdził, że do Francji przyjechał na wakacje. Natomiast do Polski przyjechał w celu nauki w krakowskiej szkole fotografii. Będąc już w Ghanie składał dokumenty o przyjęcie do szkoły, lecz nie dostał żadnej odpowiedzi i postanowił sprawdzić to osobiście.

W dniu kontroli mężczyzna chciał złożyć w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie wniosek o pobyt czasowy. Cudzoziemiec do dnia dzisiejszego nie uzyskał żadnych dokumentów uprawniających do legalnego pobytu na terytorium RP, a także na terytorium innych państw Schengen. W związku z czym przebywał na terytorium RP nielegalnie.

Komendant Placówki SG w Krakowie wobec obywatela Ghany wydał decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu w terminie 30 dni, orzekając jednocześnie o zakazie ponownego wjazdu na terytorium RP i Strefy Schengen przez okres 6 miesięcy.

  • Chciał zwiedzić Francję i uczyć się w Polsce emblemat z napisem straż graniczna, na którym znajduje się również godło Polski oraz słupek graniczny w kolorze biało czerwonym. emblemat położony jest na papierowej wersji ustawy o cudzoziemcach, która znajduję się na biurku.
    Chciał zwiedzić Francję i uczyć się w Polsce
do góry