Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Karpacki Ośrodek Wsparcia Straży Granicznej zrealizował 1 etap projektu doskonalenia zawodowego instruktorów wyszkolenia strzeleckiego w centrum szkolenia i doskonalenia zawodowego w Neustrelitz (Bundespolizeiakademie) w ramach Programu Erasmus+ - ERASMUS + edycja II -

Nawigacja

ERASMUS + edycja II

Karpacki Ośrodek Wsparcia Straży Granicznej zrealizował 1 etap projektu doskonalenia zawodowego instruktorów wyszkolenia strzeleckiego w centrum szkolenia i doskonalenia zawodowego w Neustrelitz (Bundespolizeiakademie) w ramach Programu Erasmus+

Michał Tokarczyk
12.07.2016

W dniach 4 – 8 lipca 2016 r. pierwsza grupa dziesięciu instruktorów/wykładowców wyszkolenia strzeleckiego funkcjonariuszy Straży Granicznej uczestniczyła w mobilności w Centrum Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego w Neustrelitz (Republika Federalna Niemiec).

Pobyt funkcjonariuszy w Centrum odbywał się w ramach Projektu realizowanego przez Karpacki Ośrodek Wsparcia Straży Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu w partnerstwie z Akademią Policji Federalnej w Lubece, której podlega Centrum w Neustrelitz. Niniejszy Projekt Nr 2015-1-PL01-KA102-015784 pn. „Doskonalenie zawodowe instruktorów wyszkolenia strzeleckiego funkcjonariuszy Straży Granicznej – edycja II” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+, Akcji 1 „Mobilność edukacyjna”.

Projekt jest kontynuacją mobilności, które odbyły się w latach 2014 – 2015 w ramach Projektu Nr 2014-1-PL01-KA102-001447 pn. „Doskonalenie zawodowe instruktorów wyszkolenia strzeleckiego funkcjonariuszy Straży Granicznej”.

 

W I mobilności Projektu wzięła udział Grupa 10 funkcjonariuszy Straży Granicznej - instruktorów/wykładowców wyszkolenia strzeleckiego - wyselekcjonowana w drodze rekrutacji z:

 • Karpackiego Ośrodka Wsparcia SG w Nowym Sączu – 2 uczestników;
 • Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu – 3 uczestników;
 • Nadbużańskiego Oddziału SG w Chełmie – 1 uczestnik;
 • Bieszczadzkiego Oddziału SG w Przemyślu – 2 uczestników;
 • Śląsko-Małopolskiego Oddziału SG w Raciborzu – 1 uczestnik;,
 • Nadodrzańskiego Oddziału SG w Krośnie Odrzańskim – 1 uczestnik.

 

Podczas pobytu w Neustrelitz uczestnicy Projektu mieli możliwość zapoznania się ze sposobami pracy instruktorów niemieckiej Policji w zakresie przeprowadzania  treningów strzeleckich, metodyki oraz technik szkoleniowych instruktorów strzelectwa, technik strzelectwa, sprawnego posługiwania się bronią w różnych sytuacjach oraz sprzętu i wyposażenia indywidualnego, co przyczyniło się do poszerzenia przez nich wiedzy i umiejętności w powyższym zakresie.

Projekt zakładał zdobycie przez uczestników przydatnych umiejętności w zakresie kształcenia strzeleckiego funkcjonariuszy Straży Granicznej, obserwację sposobu prowadzenia zajęć realizowanych przez instruktorów niemieckich, dokonanie porównawczej oceny sposobu kształcenia zawodowego, co umożliwi przeniesienie na grunt dydaktyki strzeleckiej najlepszych praktyk w tym zakresie. Uczestnicy zapoznali się z rozwiązaniami stosowanymi przez instruktorów niemieckiej Policji, zarówno od strony teoretycznej, jak też podczas zajęć praktycznych.

Polscy funkcjonariusze mieli okazje do obserwacji dobrych praktyk (Job shadowing) w zakresie sposobów przekazywania wiedzy oraz współpracy ze słuchaczami instruktorów niemieckich (zarówno na poziomie grupowym, jak i indywidualnym).

Zgodnie z założeniami Projektu oraz na podstawie wypracowanego z Partnerem harmonogramu mobilności, uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń i poznania technik szkoleniowych Policji niemieckiej w zakresie posługiwania się bronią palną
w sytuacjach dynamicznych (strzelania dynamiczne), metod nauczania treningu strzeleckiego w kontekście wykonywania technik interwencyjnych, technik strzelania sytuacyjnego, współpracy w parach podczas strzelania, sposobów osłaniania partnera podczas wymiany magazynka, nauki poruszania się z bronią i strzelania w grupach, nauki poruszania się z bronią w pomieszczeniach zamkniętych, sposobów wchodzenia
do pomieszczeń z bronią celem zatrzymania osoby, kształtowania umiejętności z zakresu strzelania statycznego, szybkiego, dynamicznego oraz sytuacyjnego, czy też metod doskonalenia indywidualnych umiejętności strzeleckich.

Każda wymiana doświadczeń związanych ze szkoleniem strzeleckim wpływa na unowocześnienie procesu nauczania. Co roku proces wyszkolenia strzeleckiego podlega zmianom i wymaga modyfikacji, dlatego tego typu mobilności są idealnym sposobem na unowocześnienie technik strzeleckich i ulepszenie jakości nauczania wyszkolenia strzeleckiego, zarówno w Straży Granicznej, jak i w innych służbach.

Realizacja Projektu pozwoli na ewentualne adoptowanie istotnych tendencji w zakresie metod i technik szkoleniowych realizowanych na płaszczyźnie szkolenia strzeleckiego. Udział instruktorów z różnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, umożliwi przekazanie i podzielenie się wnioskami oraz wynikami osiągniętymi w ramach realizacji Projektu, a także zastosowanie zaobserwowanych za granicą rozwiązań na obszarze całego kraju, w ramach struktury formacji, jak i w ramach realizowanej współpracy Straży Granicznej z innymi instytucjami.

W ramach Projektu w roku 2017 planowany jest następny wyjazd do Centrum Szkolenia
i Doskonalenia Zawodowego w Neustrelitz, podległego Akademii Policji Federalnej w Lubece, w których uczestniczyć będzie grupa kolejnych 10 wykładowców oraz instruktorów prowadzących szkolenie strzeleckie w różnych jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej na terenie całej Polski.

Dzięki uprzejmości Policji niemieckiej uczestnicy wzięli również udział w obchodach 25 – lecia Centrum Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego w Neustrelitz.

 

Autor: Paweł Mądry – Koordynator Projektu

 

 

 • Funkcjonariusze Straży Granicznej podczas warsztatów w BUNDESPOLIZEIAKADEMIE #1
  Funkcjonariusze Straży Granicznej podczas warsztatów w BUNDESPOLIZEIAKADEMIE #1
 • Funkcjonariusze Straży Granicznej podczas warsztatów w BUNDESPOLIZEIAKADEMIE #2
  Funkcjonariusze Straży Granicznej podczas warsztatów w BUNDESPOLIZEIAKADEMIE #2
 • Funkcjonariusze Straży Granicznej podczas warsztatów w BUNDESPOLIZEIAKADEMIE #3
  Funkcjonariusze Straży Granicznej podczas warsztatów w BUNDESPOLIZEIAKADEMIE #3
 • Funkcjonariusze Straży Granicznej podczas warsztatów w BUNDESPOLIZEIAKADEMIE #4
  Funkcjonariusze Straży Granicznej podczas warsztatów w BUNDESPOLIZEIAKADEMIE #4
 • Funkcjonariusze Straży Granicznej podczas warsztatów w BUNDESPOLIZEIAKADEMIE #5
  Funkcjonariusze Straży Granicznej podczas warsztatów w BUNDESPOLIZEIAKADEMIE #5
 • Funkcjonariusze Straży Granicznej podczas warsztatów w BUNDESPOLIZEIAKADEMIE #6
  Funkcjonariusze Straży Granicznej podczas warsztatów w BUNDESPOLIZEIAKADEMIE #6
 • Funkcjonariusze Straży Granicznej podczas warsztatów w BUNDESPOLIZEIAKADEMIE #7
  Funkcjonariusze Straży Granicznej podczas warsztatów w BUNDESPOLIZEIAKADEMIE #7
 • Funkcjonariusze Straży Granicznej podczas warsztatów w BUNDESPOLIZEIAKADEMIE #8
  Funkcjonariusze Straży Granicznej podczas warsztatów w BUNDESPOLIZEIAKADEMIE #8
 • Funkcjonariusze Straży Granicznej podczas warsztatów w BUNDESPOLIZEIAKADEMIE #9
  Funkcjonariusze Straży Granicznej podczas warsztatów w BUNDESPOLIZEIAKADEMIE #9
 • Funkcjonariusze Straży Granicznej podczas warsztatów w BUNDESPOLIZEIAKADEMIE #10
  Funkcjonariusze Straży Granicznej podczas warsztatów w BUNDESPOLIZEIAKADEMIE #10

 

 

 

 

Projekt Nr 2015-1-PL01-KA102-015784 pn. „Doskonalenie zawodowe instruktorów wyszkolenia strzeleckiego funkcjonariuszy Straży Granicznej – edycja II”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+.

do góry