Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
WYNIKI REKRUTACJI uczestników mobilności w ramach Projektu nr 2015-1-PL01-KA102-015784, pn. „Doskonalenie zawodowe instruktorów wyszkolenia strzeleckiego funkcjonariuszy Straży Granicznej – edycja II - ERASMUS + edycja II -

Nawigacja

ERASMUS + edycja II

WYNIKI REKRUTACJI uczestników mobilności w ramach Projektu nr 2015-1-PL01-KA102-015784, pn. „Doskonalenie zawodowe instruktorów wyszkolenia strzeleckiego funkcjonariuszy Straży Granicznej – edycja II

Michał Tokarczyk
15.04.2016

Komisja Rekrutacyjna zakończyła prace związane z wyselekcjonowaniem grupy 20 uczestników, którzy wezmą udział w mobilności kadry instruktorów/wykładowców wyszkolenia strzeleckiego.

Komisja Rekrutacyjna zakończyła prace związane z wyselekcjonowaniem grupy 20 uczestników, którzy wezmą udział w mobilności kadry instruktorów/wykładowców wyszkolenia strzeleckiego.

Poniżej przedstawiamy  listę osób - według uzyskanej punktacji - zakwalifikowanych do uczestnictwa w Projekcie oraz listę rezerwową osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w Projekcie, z poszczególnych jednostek organizacyjnych SG.

UWAGA! Wszelkie kwestie związane z wyjazdem do Centrum Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego w Neustrelitz, podległego Akademii Policji Federalnej w Lubece, będą przekazywane bezpośrednio zakwalifikowanym uczestnikom Projektu.

 

 


 

Projekt „Doskonalenie zawodowe instruktorów wyszkolenia strzeleckiego funkcjonariuszy Straży Granicznej - edycja II” Nr 2015-1-PL01-KA102-015784, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+.

 

do góry