Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
REKRUTACJA II EDYCJA - ERASMUS + edycja II -

Nawigacja

ERASMUS + edycja II

REKRUTACJA II EDYCJA

Michał Tokarczyk
04.03.2016

 

NFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI

 

w ramach Projektu nr 2015-1-PL01-KA102-015784,
pn. „Doskonalenie zawodowe instruktorów wyszkolenia strzeleckiego funkcjonariuszy Straży Granicznej - edycja II” 

 

PROCES REKRUTACJI:

 

  1. Rekrutacja przeprowadzona zostanie przez NIEZALEŻNĄ KOMISJĘ, działającą na podstawie REGULAMINU REKRUTACJI w oparciu o jasne i przejrzyste kryteria znane potencjalnym uczestnikom (rekrutacja otwarta).
  2. Szczegółowy tryb postępowania rekrutacyjnego, warunki i kryteria jakie powinien spełniać kandydat, sposób oceniania kandydatów oraz wymagane dokumenty określa Regulamin Rekrutacji umieszczony poniżej (format pdf).
  3. Kandydaci na uczestników Projektu mogą składać dokumenty aplikacyjne do dnia 10 kwietnia br. na adres poczty internetowej fundusze.karpacki@strazgraniczna.pl.
  4. Dobór uczestników projektu odbędzie się z poszanowaniem zasad równości szans kobiet i mężczyzn.


 

Projekt zakłada rekrutację następującej liczby instruktorów / wykładowców z niżej wymienionych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej:

Komenda Główna SG w Warszawie – 1 funkcjonariusz;

Karpacki Ośrodek Wsparcia SG w Nowym Sączu – 2 funkcjonariusz;

Centralny Ośrodek Szkolenia SG w Koszalinie – 3 funkcjonariuszy;

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu – 3 funkcjonariuszy;

Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie – 3 funkcjonariuszy;

Warmińsko-Mazurski Oddział SG w Kętrzynie – 1 funkcjonariusz;

Podlaski Oddział SG w Białymstoku – 1 funkcjonariusz;

Nadbużański Oddział SG w Chełmie – 1 funkcjonariusz;

Bieszczadzki Oddział SG w Przemyślu – 1 funkcjonariusz;

Śląsko-Małopolski Oddział SG w Raciborzu – 1 funkcjonariusz;

Nadodrzański Oddział SG w Krośnie Odrzańskim – 1 funkcjonariusz;

Morski Oddział SG w Gdańsku – 1 funkcjonariusz;

Nadwiślański Oddział SG w Warszawie – 1 funkcjonariusz.

 

Osoby do kontaktu:

 

Pan Paweł MĄDRY – Koordynator Projektu;

tel. IP: 665 33 11;

tel.kom.: 785 903 643

e-mail: pawel.madry@strazgraniczna.pl;

 

Pan Tomasz SADOWSKI – Asystent Zespołu Projektowego;

tel. IP: 665 33 14;

tel.kom.: 785 903 638

e-mail: tomasz.sadowski@strazgraniczna.pl;

 

Pani Karolina LIS – Członek Zespołu Projektowego;

tel. IP: 665 33 16;

e-mail: karolina.lis@strazgraniczna.pl.

 

 

 

Projekt „Doskonalenie zawodowe instruktorów wyszkolenia strzeleckiego funkcjonariuszy Straży Granicznej - edycja II” Nr 2015-1-PL01-KA102-015784, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+.

 

 

do góry