Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Komendant KOW SG weźmie udział w Gali rozstrzygającej konkurs „EDU inspiracje”, w związku z realizacją projektu w ramach programu „Erasmus+” - ERASMUS + edycja II -

Nawigacja

ERASMUS + edycja II

Komendant KOW SG weźmie udział w Gali rozstrzygającej konkurs „EDU inspiracje”, w związku z realizacją projektu w ramach programu „Erasmus+”

Michał Tokarczyk
03.11.2016

W związku z realizacją projektu „Doskonalenie zawodowe instruktorów wyszkolenia strzeleckiego funkcjonariuszy Straży Granicznej, prowadzonego w ramach programu Erasmus +, Karpacki Ośrodek Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu został nominowany w konkursie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji „EDU inspiracje”.

KOW SG znalazł się w grupie 5 podmiotów nominowanych do nagrody, w sektorze „edukacja zawodowa”. Wyróżnienie jest tym większe, że nominowany projekt wyłoniony został  spośród grupy ok. 250 projektów, realizowanych w całej Polsce.

Ostateczne wyniki konkursu zostaną ogłoszone w trakcie Gali Wręczenia Nagród Edukacyjnych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, która odbędzie się 17 listopada br. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. 

Zostali na nią zaproszeni przedstawiciele realizujący projekt, na czele z Komendantem KOW SG – płk. SG Mieczysławem Kurkiem.


Projekt realizowany przez KOW SG w Nowym Sączu miał na celu podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych funkcjonariuszy – instruktorów i wykładowców wyszkolenia strzeleckiego. Jednym z priorytetowych obszarów działalności beneficjenta jest prowadzenie systematycznych szkoleń w zakresie strzelectwa. Szkolenia te prowadzone są na szeroką skalę (przeszkolonych zostaje przynajmniej kilkanaście tysięcy osób rocznie), dlatego tak bardzo istotne jest stałe zwiększanie kompetencji instruktorów oraz wykładowców.

Realizacja projektu pozwoliła instruktorom na nabycie wiedzy i umiejętności przydatnych podczas prowadzenia zajęć strzeleckich. Niezwykle istotnymi z punktu widzenia beneficjenta korzyściami było pogłębienie wiedzy w obszarach nauczania związanych m.in. z posługiwaniem się bronią palną w sytuacjach dynamicznych oraz metodami prowadzenia treningu strzeleckiego dla celów interwencyjnych. 

Mobilności odbywały się w nowoczesnych obiektach dydaktycznych, z kompleksem sal wykładowych, otwartymi i krytymi strzelnicami oraz interaktywnymi trenażerami strzeleckimi. 

 

do góry