Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Informacje ogólne dotyczące mienia zbędnego i zużytego będącego w Wydziale Łączności i Informatyki Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu (2021) - Informacje o składnikach majątku -

Nawigacja

Informacje o składnikach majątku

Informacje ogólne dotyczące mienia zbędnego i zużytego będącego w Wydziale Łączności i Informatyki Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu (2021)

Tomasz Wojs
12.03.2021

Informacje ogólne dotyczące przekazania bądź zbycia mienia zbędnego i zużytego będącego w Wydziale ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu.

Informacja ogólna dotycząca gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu.

WYDZIAŁ ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

Podstawa prawna:

Zarządzenia nr 95 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 31 października 2014 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG z 2014 poz. 120 z późn. zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa  (Dz. U. z 2019 poz. 2004)

do góry