Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
1/ZP/16/WłiI - 2016 -

Nawigacja

2016

1/ZP/16/WłiI

Tomasz Wojs
16.09.2016

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
(sprawa nr 1/ZP/16/WŁiI)


ZAMAWIAJĄCY:
KARPACKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ w NOWYM SĄCZU
ul. I Pułku Strzelców Podhalańskich 5,
e-mail: zamowienia.karpacki@strazgraniczna.pl
tel.: 018-415 3210, fax: 018-415 3708

 

 
ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:
dostawę telefonów IP dla Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu.
 
Termin składania ofert: 26 września 2016r. do godz. 12.30
 

Kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

32550000-3 - sprzęt telefoniczny

 

Nowy Sącz, dnia 16 września 2016 r.

do góry