Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
2/ZP/16/WTiZ - 2016 -

Nawigacja

2016

2/ZP/16/WTiZ

Tomasz Wojs
07.10.2016

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM. Na zakup mebli biurowych dla Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 (sprawa nr 2/ZP/16/WTiZ)
 

ZAMAWIAJĄCY:
 KARPACKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ w NOWYM SĄCZU
 ul. I Pułku Strzelców Podhalańskich 5,

33-300 Nowy Sącz
www.karpacki.strazgraniczna.pl

e-mail: zamowienia.karpacki@strazgraniczna.pl
 tel.: 018-415 3210, fax: 018-415 3708

Termin składania ofert: 17 października 2016r. do godz. 12.30
 

Kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

39110000-6 siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części

39121000-6 biurka i stoły

39130000-2 meble biurowe

 

Nowy Sącz, dnia 07 października 2016 r.

do góry