Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
3/ZP/16/WTiZ - 2016 -

Nawigacja

2016

3/ZP/16/WTiZ

Krystian Koziołek
28.10.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Na dostawę energii elektrycznej do obiektów Karpackiego Oddziału SG w Nowym Sączu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 (sprawa nr 3/ZP/16/WTiZ)
 

ZAMAWIAJĄCY:
 KARPACKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ w NOWYM SĄCZU
 ul. I Pułku Strzelców Podhalańskich 5,

33-300 Nowy Sącz
www.karpacki.strazgraniczna.pl

e-mail: zamowienia.karpacki@strazgraniczna.pl
 tel.: 018-415 3210, fax: 018-415 3708

Termin składania ofert: 7 listopada 2016 r. do godz. 11.30
 

Kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

09300000-2 enertia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

do góry