Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
4/ZP/16/WŁiI - 2016 -

Nawigacja

2016

4/ZP/16/WŁiI

Krystian Koziołek
28.10.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Na urządzeń łączności radiowej VHF standardu ESTI DMR dla Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 (sprawa nr 4/ZP/16/WŁiI)
 

ZAMAWIAJĄCY:
 KARPACKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ w NOWYM SĄCZU
 ul. I Pułku Strzelców Podhalańskich 5,

33-300 Nowy Sącz
www.karpacki.strazgraniczna.pl

e-mail: zamowienia.karpacki@strazgraniczna.pl
 tel.: 018-415 3210, fax: 018-415 3708

Termin składania ofert: 7 listopada 2016 r. do godz. 12.30
 

Kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

33236000-6 radiotelefony

32000000-5 aparatura transmisyjna do radiofonii

do góry