Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
5/ZP/16/WŁiI - 2016 -

Nawigacja

2016

5/ZP/16/WŁiI

Tomasz Wojs
10.11.2016

Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych dla Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu.

PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 (sprawa nr 5/ZP/16/WŁiI)

 

ZAMAWIAJĄCY:
 KARPACKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ w NOWYM SĄCZU
 ul. I Pułku Strzelców Podhalańskich 5,

33-300 Nowy Sącz
www.karpacki.strazgraniczna.pl

e-mail: zamowienia.karpacki@strazgraniczna.pl
 tel.: 018-415 3210, fax: 018-415 3708

Termin składania ofert: 18 listopada 2016 r. do godz. 12.30
 

Kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

30121430-6 cyfrowe urządzenia powielające

do góry