Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
7/ZP/16/WŁiI - 2016 -

Nawigacja

2016

7/ZP/16/WŁiI

Krystian Koziołek
23.11.2016

Na dostawę stanowisk końcowych oraz sprzętu na potrzeby platformy teleinformatycznej Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu

PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 (sprawa nr 7/ZP/16/WŁiI)

 

ZAMAWIAJĄCY:
 KARPACKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ w NOWYM SĄCZU
 ul. I Pułku Strzelców Podhalańskich 5,

33-300 Nowy Sącz
www.karpacki.strazgraniczna.pl

e-mail: zamowienia.karpacki@strazgraniczna.pl
 tel.: 018-415 3210, fax: 018-415 3708

Termin składania ofert: 1 grudnia 2016 r. do godz. 12.30
 

Kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

30213300-8 komputer biurkowy,
30213100-6 komputery przenośne,
30213200-6 komputer tablet,
30216110-0 skanery komputerowe,
30232130-4 kolorowe drukarki atramentowe

do góry