Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
2/ZP/17/WTiZ - 2017 -

Nawigacja

2017

2/ZP/17/WTiZ

Michał Tokarczyk
28.04.2017

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku nr 16 w m. Nowy Sącz”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 (sprawa nr 2/ZP/17/WTiZ)

 

ZAMAWIAJĄCY:
 KARPACKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ w NOWYM SĄCZU
 ul. I Pułku Strzelców Podhalańskich 5,

33-300 Nowy Sącz
www.karpacki.strazgraniczna.pl

e-mail: zamowienia.karpacki@strazgraniczna.pl
 tel.: 018-415 3151, fax: 018-415 3708

Termin składania ofert: 10.05.2017 r. do godz. 12.30
 

Kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

71223000-7 usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych,

71248000-8 nadzór nad projektem i dokumentacją.

do góry