Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
4/ZP/17/WTiZ - 2017 -

Nawigacja

2017

4/ZP/17/WTiZ

Krystian Koziołek
11.07.2017

Remont dachu na budynku nr 4 w m. Nowy Sącz

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 (sprawa nr 4/ZP/17/WTiZ)

 

ZAMAWIAJĄCY:
 KARPACKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ w NOWYM SĄCZU
 ul. I Pułku Strzelców Podhalańskich 5,

33-300 Nowy Sącz
www.karpacki.strazgraniczna.pl

e-mail: zamowienia.karpacki@strazgraniczna.pl
 tel.: 018-415 3151, fax: 018-415 3708

Termin składania ofert: 31.07.2017 r. do godz. 12.30
 

Kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45000000-7 roboty budowlane

71000000-8 usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

do góry