Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
5/ZP/17/WTiZ - 2017 -

Nawigacja

2017

5/ZP/17/WTiZ

Michał Tokarczyk
18.07.2017

Dostawa przedmiotów umundurowania

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 (sprawa nr 5/ZP/17/WTiZ)

 

ZAMAWIAJĄCY:
 KARPACKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ w NOWYM SĄCZU
 ul. I Pułku Strzelców Podhalańskich 5,

33-300 Nowy Sącz
www.karpacki.strazgraniczna.pl

e-mail: zamowienia.karpacki@strazgraniczna.pl
 tel.: 018-415 3151, fax: 018-415 3708

Termin składania ofert: 02.08.2017 r. do godz. 12.30
 

Kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

35811300-5: mundury wojskowe

 

do góry