Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
1/ZP/18/WTiZ - 2018 -

Nawigacja

2018

1/ZP/18/WTiZ

Dariusz Jeliński
17.01.2018

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku nr 3 w m. Nowy Sącz”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 (sprawa nr 1/ZP/18/WTiZ)

 

ZAMAWIAJĄCY:
 KARPACKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w NOWYM SĄCZU

 ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5,
33-300 Nowy Sącz

www.karpacki.strazgraniczna.pl
e-mail: zamowienia.karpacki@strazgraniczna.pl
 tel.: 018-415 3151, fax: 018-415 3708

Termin składania ofert: 30.01.2018 r. do godz. 12.30

 

Kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

71223000-7 usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych,
71248000-8 nadzór nad projektem i dokumentacją.

do góry