Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
2/ZP/18/WTiZ - 2018 -

Nawigacja

2018

2/ZP/18/WTiZ

Dariusz Jeliński
05.03.2018

Dostawa butów oficerskich

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
(sprawa nr 2/ZP/18/WTiZ)

 

ZAMAWIAJĄCY:
KARPACKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w NOWYM SĄCZU

ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5,
33-300 Nowy Sącz

www.karpacki.strazgraniczna.pl
e-mail: zamowienia.karpacki@strazgraniczna.pl
tel.: 018-415 3151, fax: 018-415 3708

Termin składania ofert: 13.03.2018 r. do godz. 12.30

 

Kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

18813000-1 obuwie z cholewkami ze skóry.
 

do góry