Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
3/ZP/18/WTiZ - 2018 -

Nawigacja

2018

3/ZP/18/WTiZ

Dariusz Jeliński
19.03.2018

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku nr 16 w m. Nowy Sącz”.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
(sprawa nr 3/ZP/18/WTiZ)

 

ZAMAWIAJĄCY:
KARPACKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w NOWYM SĄCZU

ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5,
33-300 Nowy Sącz

www.karpacki.strazgraniczna.pl
e-mail: zamowienia.karpacki@strazgraniczna.pl
tel.: 018-415 3151, fax: 018-415 3708

Termin składania ofert: 10.04.2018 r. do godz. 12.30

 ZMIANA                           17.04.2018 r. do godz. 12.30

 

Kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45000000-7 –  Roboty budowlane,
71540000-5 –  Usługi zarządzania budową.

Pliki do pobrania

do góry