Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
4/ZP/18/WTiZ - 2018 -

Nawigacja

2018

4/ZP/18/WTiZ

Dariusz Jeliński
26.03.2018

Dostawa przedmiotów umundurowania

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
(sprawa nr 4/ZP/18/WTiZ)

 

ZAMAWIAJĄCY:
KARPACKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w NOWYM SĄCZU

ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5,
33-300 Nowy Sącz

www.karpacki.strazgraniczna.pl
e-mail: zamowienia.karpacki@strazgraniczna.pl
tel.: 018-415 3151, fax: 018-415 3708

Termin składania ofert: 04.04.2018 r. do godz. 12.30

 

Kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
18332000-5 –  Koszule,
18443320-5 –  Czapki.

do góry