Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
7/ZP/18/WTiZ - 2018 -

Nawigacja

2018

7/ZP/18/WTiZ

Dariusz Jeliński
06.06.2018

Dostawa broni historycznej dla Karpackiego Oddziału SG

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 (sprawa nr 7/ZP/18/WTiZ)

 

ZAMAWIAJĄCY:
 KARPACKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w NOWYM SĄCZU

 ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5,
33-300 Nowy Sącz

www.karpacki.strazgraniczna.pl
e-mail: zamowienia.karpacki@strazgraniczna.pl
 tel.: 018-415 3151, fax: 018-415 3708

Termin składania ofert: 15.06.2018 r. do godz. 12.30

 

Kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

35320000-3 – broń palna,
35310000-0 – broń różna.

do góry