Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
10/ZP/18/WTiZ - 2018 -

Nawigacja

2018

10/ZP/18/WTiZ

Dariusz Jeliński
28.06.2018

Dostawa przedmiotów umundurowania

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 (sprawa nr 10/ZP/18/WTiZ)

 

ZAMAWIAJĄCY:
 KARPACKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w NOWYM SĄCZU

 ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5,
33-300 Nowy Sącz

www.karpacki.strazgraniczna.pl
e-mail: zamowienia.karpacki@strazgraniczna.pl
 tel.: 018-415 3151, fax: 018-415 3708

Termin składania ofert: 06.07.2018 r. do godz. 12.30

 

Kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

35811300-5 – mundury wojskowe,
18443320-5 – czapki,
18422000-3 – szale.
 

do góry