Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
11/ZP/18/WTiZ - 2018 -

Nawigacja

2018

11/ZP/18/WTiZ

Michał Tokarczyk
16.07.2018

Roboty budowlane

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 (sprawa nr 11/ZP/18/WTiZ)

 

ZAMAWIAJĄCY:
 KARPACKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w NOWYM SĄCZU

 ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5,
33-300 Nowy Sącz

www.karpacki.strazgraniczna.pl
e-mail: zamowienia.karpacki@strazgraniczna.pl
 tel.: 018-415 3151, fax: 018-415 3708

Termin składania ofert: 31.07.2018 r. do godz. 12.30

 

Kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45000000 - 7 – prace budowlane

Dodatkowy kod CPV:

71540000-5 - usługi zarządzania budową
 

do góry