Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
1/ZP/19/WTiZ - 2019 -

Nawigacja

2019

1/ZP/19/WTiZ

Dariusz Jeliński
07.02.2019

Sprzątanie pomieszczeń budynków Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 (sprawa nr 1/ZP/19/WTiZ)

 

ZAMAWIAJĄCY:
 KARPACKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w NOWYM SĄCZU

 ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5,
33-300 Nowy Sącz

www.karpacki.strazgraniczna.pl
e-mail: zamowienia.karpacki@strazgraniczna.pl

        zamowienia.kaosg@strazgraniczna.pl
 tel.: 018-415 3151, fax: 018-415 3708

Termin składania ofert: 15.02.2019 r. do godz. 12.30

 

Kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 90911200-8 usługi sprzątania budynków.

do góry