Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
2/ZP/19/WTiZ - 2019 -

Nawigacja

2019

2/ZP/19/WTiZ

Dariusz Jeliński
18.02.2019

Zaprojektowanie i wykonanie przyłącza rezerwowego (średniego napięcia) w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku nr 16 w m. Nowy Sącz”.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 (sprawa nr 2/ZP/19/WTiZ)

 

ZAMAWIAJĄCY:
 KARPACKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w NOWYM SĄCZU

 ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5,
33-300 Nowy Sącz

www.karpacki.strazgraniczna.pl
e-mail: 
zamowienia.kaosg@strazgraniczna.pl
 tel.: 018-415 3151, fax: 018-415 3708

Termin składania ofert: 5.03.2019 r. do godz. 12.30

 

Kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
- 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,
- 31320000-5 Kable energetyczne,
- 71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną.

do góry