Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
4/ZP/19/WTiZ - 2019 -

Nawigacja

2019

4/ZP/19/WTiZ

Dariusz Jeliński
10.04.2019

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku na potrzeby PSG Tarnów”.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 (sprawa nr 4/ZP/19/WTiZ)

 

ZAMAWIAJĄCY:
 KARPACKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w NOWYM SĄCZU

 ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5,
33-300 Nowy Sącz

www.karpacki.strazgraniczna.pl
e-mail: 
zamowienia.kaosg@strazgraniczna.pl
 tel.: 018-415 3151, fax: 018-415 3708

Termin składania ofert: 29.04.2019 r. do godz. 12.30

ZMIANA                          10.05.2019 r. do godz. 12:30

 

Kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków,
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne,
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach,
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,
71540000-5 - Usługi zarządzania budową.

do góry