Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
7/ZP/19/WTiZ - 2019 -

Nawigacja

2019

7/ZP/19/WTiZ

Dariusz Jeliński
17.10.2019

Przeprowadzenie kursu języka angielskiego realizowanego w ramach projektu nr PL/2019/PR/0067 „Szkolenie językowe - podwyższenie kompetencji językowych funkcjonariuszy Straży Granicznej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ZAPYTANIE OFERTOWE
 (sprawa nr 7/ZP/19/WTiZ)

ZAMAWIAJĄCY:
 KARPACKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w NOWYM SĄCZU

 ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5,
33-300 Nowy Sącz

Termin składania ofert: 29 października 2019 r. do godz. 12.00

Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
805800000-3 - Oferowanie kursów językowych

do góry