Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
6/ZP/19/WTiZ - 2019 -

Nawigacja

2019

6/ZP/19/WTiZ

Dariusz Jeliński
24.10.2019

Dostawa energii elektrycznej w 2020 roku dla obiektów Karpackiego Oddziału SG

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 (sprawa nr 6/ZP/19/WTiZ)

 

ZAMAWIAJĄCY:
 KARPACKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w NOWYM SĄCZU

 ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5,
33-300 Nowy Sącz

www.karpacki.strazgraniczna.pl
e-mail:
zamowienia.kaosg@strazgraniczna.pl
 tel.: 018 415 31 51

Termin składania ofert: 6.11.2019 r. do godz. 12.30

 

Kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 09310000-5 Elektryczność.

do góry