Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
8/ZP/19/WTiZ - 2019 -

Nawigacja

2019

8/ZP/19/WTiZ

Dariusz Jeliński
15.11.2019

Dostosowanie pomieszczeń służbowych WŁiI na parterze budynku nr 4 do realizacji celów przez Straż Graniczną

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 (sprawa nr 8/ZP/19/WTiZ)

 

ZAMAWIAJĄCY:
 KARPACKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w NOWYM SĄCZU

 ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5,
33-300 Nowy Sącz

www.karpacki.strazgraniczna.pl
e-mail:
zamowienia.kaosg@strazgraniczna.pl
 tel.: 018 415 31 51, 018 415 32 10

Termin składania ofert: 2.12.2019 r. do godz. 12.30

 

Kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

do góry