Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
KA-GK-3.3710.3.2020 - 2020 -

Nawigacja

2020

KA-GK-3.3710.3.2020

Dariusz Jeliński
12.08.2020

Dostawa wyposażenia informatycznego dla potrzeb Karpackiego Oddziału SG

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
(sprawa nr KA-GK-3.3710.3.2020)

 

ZAMAWIAJĄCY:
KARPACKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w NOWYM SĄCZU

ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5,
33-300 Nowy Sącz

www.karpacki.strazgraniczna.pl
e-mail: zamowienia.kaosg@strazgraniczna.pl
tel.: 018-415 3151, fax: 018-415 3708

Termin składania ofert: 21.08.2020 r. do godz. 12.30

 

Kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
- 32422000-7 – Elementy składowe sieci,
- 30232100-5 – Drukarki i plotery,
- 32413100-2 – Rutery sieciowe,
- 30200000-1 – Urządzenia komputerowe,
- 30216130-6 – Czytniki kodu kreskowego,
- 30234100-9 – Dysk magnetyczny.

do góry