Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
KA-GK-3.3710.4.2020 - 2020 -

Nawigacja

2020

KA-GK-3.3710.4.2020

Dariusz Jeliński
27.08.2020

Dostawa przedmiotów umundurowania

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
(sprawa nr KA-GK-3.3710.4.2020)


ZAMAWIAJĄCY:
KARPACKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w NOWYM SĄCZU

ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5,
33-300 Nowy Sącz

www.karpacki.strazgraniczna.pl
e-mail: zamowienia.kaosg@strazgraniczna.pl
tel.: 018-415 3151, fax: 018-415 3708

Termin składania ofert: 08.09.2020 r. do godz. 12.30


Kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
- 35811300-5 – Mundury wojskowe
- 18212000-8 – Płaszcze
- 18332000-5 – Koszule
- 18931000-4 – Torby podróżne
- 18443320-5 – Czapki
- 18422000-3 – Szale.

 

do góry