Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
KA-GK-3.3710.5.2020 - 2020 -

Nawigacja

2020

KA-GK-3.3710.5.2020

Dariusz Jeliński
30.09.2020

Dostawa energii elektrycznej na rok 2021 dla obiektów Karpackiego Oddziału SG

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
(sprawa nr KA-GK-3.3710.5.2020)


ZAMAWIAJĄCY:
KARPACKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w NOWYM SĄCZU

ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5,
33-300 Nowy Sącz

www.karpacki.strazgraniczna.pl
e-mail: zamowienia.kaosg@strazgraniczna.pl
tel.: 018-415 3151, fax: 018-415 3708

Termin składania ofert: 14.10.2020 r. do godz. 12.30


Kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
- 09310000-5 – Elektryczność

do góry