Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
KA-GK-3.3710.6.2020 - 2020 -

Nawigacja

2020

KA-GK-3.3710.6.2020

Dariusz Jeliński
19.11.2020

Dostawa środków ochrony osobistej oraz środków i urządzeń dezynfekujących realizowana w ramach projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny II w zakresie bezpieczeństwa”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
(sprawa nr KA-GK-3.3710.6.2020)


ZAMAWIAJĄCY:
KARPACKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w NOWYM SĄCZU

ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5,
33-300 Nowy Sącz

www.karpacki.strazgraniczna.pl
e-mail: zamowienia.kaosg@strazgraniczna.pl
tel.: 018-415 3151, fax: 018-415 3708

Termin składania ofert: 27.11.2020 r. do godz. 12.30


Kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
- 33140000-3 – Materiały medyczne
- 18424300-0 – Rękawice jednorazowe
- 33631600-8 – Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
- 42981000-6 – Generatory ozonu
- 18143000-3 – Akcesoria ochronne
- 18142000-6 – Okulary ochronne

do góry