Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Zapytanie ofertowe 4/GMIK/2017 - Zapytania ofertowe -

Nawigacja

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe 4/GMIK/2017

Krystian Koziołek
14.02.2017

Karpacki Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu zwraca się uprzejmie z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie dwóch okresowych przeglądów czyszczenia separatorów substancji ropopochodnych

do góry