Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Zapytanie ofertowe 3/BION/2017 - Zapytania ofertowe -

Nawigacja

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe 3/BION/2017

Krystian Koziołek
16.03.2017

Karpacki Oddział Straży Granicznej zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację zadania pn. "Wykonanie okresowej, rocznej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych będących w trwałym zarządzie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu"

do góry