Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Zapytanie ofertowe nr 6/SZ/18 - Zapytania ofertowe -

Nawigacja

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 6/SZ/18

Krystian Koziołek
18.12.2018

Karpacki Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu zwraca się uprzejmie z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonywanie usług medycznych dla pracowników i funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Kielcach, dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony na terytorium RP a także osób zatrzymanych przez Straż Graniczną

do góry