Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Zapytanie ofertowe nr 6/GMiK/2020/ZO - Zapytania ofertowe -

Nawigacja

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 6/GMiK/2020/ZO

Izabela Poremba
05.05.2020

Karpacki Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu ( Zamawiający) zwraca się uprzejmie z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie dwóch okresowych przegladów separatorów substancji ropopochodnych (tj. do dn. 30 maja b.r. i do dn. 30 listopada b.r.

do góry