Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Szkolenie dla cudzoziemców studiujących w Krakowie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Szkolenie dla cudzoziemców studiujących w Krakowie

Justyna Drożdż
13.02.2018

12 lutego br., po raz drugi w roku akademickim 2017/2018, funkcjonariusz Placówki SG w Krakowie - Balicach, przeprowadził na Uniwersytecie Ekonomicznym szkolenie dla studiujących w Krakowie cudzoziemców. Wzięło w nim udział około 200 osób – głównie uczestnicy programu „ERASMUS”, zarówno obywatele Unii Europejskiej, jak i obywatele państw trzecich.

Głównym tematem spotkania były warunki wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium RP oraz państw grupy Schengen. Słuchacze podczas prezentacji zaznajomieni zostali z prawami i obowiązkami cudzoziemców w RP, podstawowymi zasadami działania służb, mogącymi dokonywać sprawdzenia ich tożsamości podczas pobytu w Polsce oraz dowiedzieli się o sankcjach wynikających z nieprzestrzegania przepisów ustawy o cudzoziemcach. Dodatkowo przekazano uczestnikom dane kontaktowe do Placówki SG w Krakowie - Balicach oraz Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców przy Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Wyjaśniono także, odpowiedzialność obydwu urzędów w zakresie pobytu cudzoziemców na terytorium RP. Nie zabrakło również czasu na omówienie sytuacji migracyjnej w Europie i krótką dyskusję na temat aktualnych problemów i zagrożeń.

 

 

do góry